Velkommen til vores hjemmeside

Se siden med sidste nyt - opdateret 23. september 2020. 

 

 

Hvem er vi?

Glostrupquilterne er en lokalgruppe under Dansk Patchworkforening.

Vi har ca. 100 medlemmer.

Vi syr i et par lokaler i Glostrup Fritidscenter. Der sys enten mandag/tirsdag aften og hver fredag i dagtimerne.

Tidspunkterne fremgår af programmet.

Sæsonen strækker sig fra medio august til slutningen af juni.

Vi afholder ligledes forskellige kurser og arrangementer løbende i sæsonen. Der bliver udarbejdet et program for sæsonen.

Skulle du have lyst til at sy patchwork og møde andre med samme passion er du velkommen til at kontakte os for nærmere.

Kontakt Jytte Amdisen på mailadressen:

jytte_amdisen@get2net.dk

Foreningens vedtægter

Vedtægter for Glostrup Quilterne.

 

 

§ 1. Foreningen navn og hjemsted:

Foreningens navn er Glostrup Quilterne, stiftet den 12. maj 1997, og dens hjemsted er Glostrup

Kommune.

 

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er socialt samvær omkring primært patchwork og quiltning, men også omkring andet håndarbejde. Dette formål søges opnået gennem møder, kurser, foredrag samt udstillinger. Glostrup Quilterne er medlem af Glostrup Foreningsunion.

 

§ 3. Medlemmer:

Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål. Foreningen kan bestå af det antal medlemmer, som bestyrelsen fastsætter.

 

§ 4. Generalforsamling:

Der afholdes generalforsamling hvert år i maj måned. Der indkaldes skriftligt til denne med mindst 8 ugers varsel til samtlige medlemmer.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af stemmetællere

3.      Formandens beretning

4.      Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

5.      Fastsættelse af kontingent

6.      Indkomne forslag (indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen)

7.      Valg af bestyrelse

8.      Valg af bestyrelsessuppleanter

9.      Valg af revisor

10.  Valg af revisorsuppleant

11.  Eventuelt

 

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes med mindst 8 dages varsel, når bestyrelsen skønner det påkrævet, eller såfremt ¼ af foreningens medlemmer fremsætter krav derom.

 

Den daglige ledelse af foreningen forestås af bestyrelsen, som vælges ved direkte valg, ved flertal og ved håndsoprækning under punkt 7 på generalforsamlingen eller ved skriftlig afstemning, hvis dette ønskes.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og her vælges:

i lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer

i ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem

 

Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig m.h.t. næstformand, sekretær og udstillingsleder.

 

 

§ 5. Regnskab:

Kassereren fører foreningens regnskab. Foreningens formue opbevares i et anerkendt pengeinstitut på en konto lydende i foreningens navn og cvr-nummer. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

§ 6. Tegningsret:

Tegningsret overfor pengeinstitutter samt Glostrup Kommune har kasserer og formand, hver for sig.

 

§ 7. Kontingent:

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales helårligt. Kontingentet dækker frimærker, kopiering, kontorartikler m.m.

Kurser, udflugter og foredrag kan evt. betales særskilt af medlemmerne, altså udover årskontingentet.

Foreningens medlemmer vedtager, hvor ofte medlemmerne skal mødes.

 

§ 8. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

 

§ 9: Foreningens opløsning:

Foreningens opløsning kan ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje, med ¾ af de fremmødtes stemmer for forslaget. 

Ved ophør af Glostrup Quilterne tilfalder evt. overskud Glostrup Foreningsunion.

 

 

 

Ændret på generalforsamlingen den 17. maj 1999 

Ændret på generalforsamlingen den 14. maj 2001 

Godkendt af folkeoplysningsudvalget på møde den 14. august 2001. 

Ændret på generalforsamlingen den 9. maj 2005. 

Ændret på generalforsamlingen den 20. maj 2008. 

Ændret på generalforsamlingen den 20. maj 2014. 

Ændret på generalforsamlingen den 22. maj 2018.

Ændret på generalforsamlingen den 27. maj 2019

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Jytte Amdisen | Svar 04.06.2020 10.38

Hej Kirsten.
Det klarer jeg lige med det samme. Fortsat god sommer.
Mange hilsner Jytte

Kirsten Theilgaard | Svar 03.06.2020 18.05

Hej.
Vil I ændre min mailadresse fra kith@privat.dk til Kith.theilgaard@gmail.com.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.06 | 10:38

Hej Kirsten.
Det klarer jeg lige med det samme. Fortsat god sommer.
Mange hilsner Jytte

...
03.06 | 18:05

Hej.
Vil I ændre min mailadresse fra kith@privat.dk til Kith.theilgaard@gmail.com.

...
15.12 | 10:19
Programmer har modtaget 10
27.01 | 08:10
Madopskrifter har modtaget 15
Du kan lide denne side